Service

Voor optimaal gebruik van duurzame verwarmingsproducten is een goede service en ondersteuning belangrijk. Duenco bedient daarom iedere klant op een professionele en gestructureerde wijze.

Werkwijze

Duenco biedt een breed assortiment aan duurzame oplossingen voor vele verschillende toepassingen. Denk hierbij aan de glastuinbouw, zwembaden en kalvermesters. Maar ook aan tijdelijke opstellingen in bedrijfs- en expohallen, welke soms tijdelijke verwarming nodig hebben.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het kopen of huren van een van onze producten, dan kunt u contact met ons opnemen. Op basis van uw initiële vraag kijken we of we voldoende informatie hebben om tot een goed advies te komen. Vaak is het wenselijk om een bezoek te plannen en op locatie de situatie te bekijken.

Bij het maken van de offerte nemen we de mogelijkheden voor subsidie hierin mee. Wanneer u akkoord bent met de offerte zullen de producten uit voorraad geleverd worden, dan wel worden besteld.

Duenco werkt met erkende installateurs die gespecialiseerd zijn in het monteren en afmonteren van biomassa cv-ketels en heaters.

Onderhoud aan biomassa
cv-systemen

Het is verstandig om een biomassa cv-systeem periodiek, minimaal 1 keer per jaar, goed na te laten kijken. Dit is nodig, omdat er op die manier voor gezorgd wordt dat de installatie optimaal en bedrijfszeker functioneert, er geen onnodige schade ontstaat door onopgemerkte vervuiling en om te zorgen dat de verbranding optimaal blijft. De periodieke controle zorgt ervoor dat de uitstoot uit de schoorsteen zo schoon mogelijk blijft.

Gelijktijdig met het periodiek onderhoud kan door ons ook de schoorsteen worden geveegd en eventueel andere zaken als zonneboilers en dergelijke worden gecontroleerd.

Onderhoudscontract

Vanaf 1-1-2015 gelden er een aantal aanvullende eisen van de overheid. Een van de eisen is dat biomassa gestookte cv-ketels vanaf 20 kW een onderhoudscontract moeten hebben om te mogen worden toegepast. Ook zijn de uitstootnormen aangepast waaraan een ketel moet voldoen, bij grotere stookinstallaties geldt er bijvoorbeeld een meetverplichting.

Onderhoud of controle meting nodig?

Voor een onderhoudscontract, of controlemeting kunt u het beste even contact met ons opnemen.